Kutatócsoport

Kutatócsoport

Kutatócsoport

MATEMATIKA TANULÁSELMÉLETI ÉS -PSZICHOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT kutatási területe a tananyag hatétkony átadási módszereinek vizsgálata. Ezen belül külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy hogyan lehet a matematika tanulási folyamatát hatékonnyá tenni. Vajon megvalósítható-e, hogy a diákok megértsék a matematikát, akár akarják, akár nem. Fő kutatási területeink az előhívási hatás vizsgálata, a társasjátékokkal való fejlesztés, a játékosítás, a fonott feladatsorok használata, a problémafelvetés, a geometriai szemléletfejlődés vizsgálata, a tudáskülönbségek áthidalása és a téri képességek fejlesztése.

A kutatócsoport 2016-ban alakult a Módszertani Mesék előadás sorozat utódjaként. Kutatócsoportunk folyamatosan bővül első sorban érdeklődő tanárszakos hallgatókkal, akik közül sokan később tanárként is tovább kutatnak velünk. Tagjaink között van 14 általános- és középiskola 30 tanára, akik kísérletekben vizsgálják a megújuló tudásátadási módszereket. Háromféle célt különböztetünk meg: tudás szerzés, motiváció és elköteleződés növelése és gondolkodás fejlesztés.

2022-ben a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program keretében elnyertük a MTA-ELTE MATEMATIKA TANULÁSELMÉLETI KUTATÓCSOPORT nevet. Céljaink között szerepel minél több hallgató és tanár bevonása a kutatási folyamatba.